Wybierz dział z poradami:
PHP / XHTML/CSS / JavaScript / MySQL / SQLite / PostgreSQL / Perl / XML / XSLT / Java / Grafika / GIMP / Photoshop / Flash / WML / SVG /
Apache / Linux / Bash / E-biznes / Wyszukiwarki / Windows / Procmail / Wyrażenia regularne / Bezpieczeństwo

[Windows][IE] Jak zmienić na własną, animowaną ikonę z paska narzędzi w Internet Explorerze?

[Linux] Jak stale monitorować i wznowić po awarii określony proces (np. serwer Apache, MySQL)?

[JavaScript] Jak wartości z kilku pól formularza przesłać jako wartość jednego pola, łącząc kilka pól w jedno?

[VBScript] Jak w zmiennej tekstowej umieścić wyrazy w cudzysłowie?

[PHP][Wyszukiwarki] Jak podstawić wyszukiwarce do zaindeksowania stronę inną niż widzą użytkownicy serwisu aby strona była wyżej w wynikach wyszukiwania?

[PHP] Jak policzyć największy wspólny dzielnik (NWD)?

[JavaScript] Jak uzyskać nazwę dnia tygodnia dla dowolnej daty?

[PHP] Jak połączyć się z serwerem pocztowym POP3 i odczytać wiadomości?

[JavaScript] Jak sprawdzić czy pole formularza zawiera poprawną cenę w zakresie od 0.01 do 1000000?

[PHP] Jak policzyć wiek osoby w latach na podstawie numeru PESEL?

[MySQL] Jak na podstawie pola z datą (datetime, date) uzyskać polską nazwę dnia tygodnia?

[JavaScript] Jak zablokować tekstowe okienko formularza po jego opuszczeniu?

[JavaScript] Jak odczytać, która opcja w polach wyboru typu "radio" została zaznaczona?

[VBScript] Jak odwrócić kolejność liter w tekście, aby tekst zaczynał się od końca?

[JavaScript] Jak w dwóch polach select/option spowodować, aby wartość drugiego pola była zawsze większa niż pierwszego?

[PHP] Jak policzyć wyrazy usuwając z tekstu znaki specjalne i jednoliterowe?

[PHP] Jak usunąć z pliku puste linie i komentarze?

[MySQL] Jak wybrać część wspólną zbiorów, czyli zasymulować polecenie INTERSECT?

[PHP] Jak rozbić tekst na osobne znaki i np. dodać między nimi spację?

[Windows][Bezpieczeństwo] Jak sprawdzić aktywne porty aby wykryć np. konia trojańskiego lub intruza penetrującego nasz komputer?

[VBScript] Jak otrzymać datę i czas w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS?

[PERL][Apache] Jak policzyć w pliku access.log ile unikalnych IP pobierało dany plik w ciągu dnia?

[Apache] Jak zdefiniować subdomeny, np. subdomena.domena.pl?

[MySQL] Jak skopiować tabelę z bazy i przenieść ją do innej bazy danych?

[Linux] Jak tworzyć kolorowe napisy na konsoli, na przykład w pliku motd?

[PHP] Jak nałożyć na zdjęcie kolor w trybie mnożenia (multiply)?

[PHP] Jak sprawdzić czy IP użytkownika mieści się w określonym zakresie numerów IP?

[HTML/CSS] Jak zoptymalizować i odchudzić stronę WWW aby ładowała się szybciej i nie obciążała łączy?

[HTML/CSS][IE] Jak wyłączyć autouzupełnianie treści w polach formularza?

[HTML/CSS] Jak wykonać menu poziome ze zmienianą i dopasowującą się grafiką?

[Flash] Jak w polu tekstowym umieścić tekst zachęty "wpisz tutaj...", który po wybraniu pola zniknie?

[PHP][JavaScript] Jak wykonać webring dla stron WWW?

[MySQL] Jak wybrać rekordy pasujące do aktualnego miesiąca i dnia, bez względu na rok?

[HTML/CSS] Jak tworzyć strony dobrze wyglądające pod różnymi rozdzielczościami ekranu?

[PHP] Jak wykryć typ zmiennej?

[PHP][Windows] Jak odczytać lub zapisać dane w rejestrze systemowym?

[PHP] Jak sprawdzić czy domena istnieje i do kogo należy?

[JavaScript] Jak odblokować/zablokować pole tekstowe po wybraniu określonej opcji z listy select/option?

[MySQL] Jak wypisać liczby binarne (dwójkowe) na podstawie liczb całkowitych?

[Flash] Jak płynnie powiększyć/pomniejszyć najechany klip i przenieść go nad inne klipy (zmiana poziomów)?

[PHP] Jak pobrać i pokazać aktualne notowania średnich kursów walut z NBP?

[JavaScript] Jak stworzyć tabelę dynamicznie, czyli dodać kolumny i rzędy do już istniejącej?

[JavaScript] Jak przenieść zawartość pola option do pól tekstowych?

[JavaScript][IE] Jak w Internet Explorerze wyłączyć menu podręczne myszy i wyłączyć kopiowanie zawartości strony?

[JavaScript][PHP] Jak wykonać stoper zapisujący wyniki do pliku?

[PHP] Jak zamienić cudzysłowy z Worda na zwykłe?

[PHP] Jak wysłać do przeglądarki plik, aby użytkownik nie mógł poznać oryginalnego położenia pliku?

[PHP] Jak przerwać wykonywanie pętli (for, foreach, while, do...while)?

[JavaScript] Jak zrobić "preloader", który pokaże komunikat "Proszę czekać na załadowanie całej strony", jeżeli strona jest bardzo duża?

[MySQL] Jak pobrać dane z dzisiaj bez jawnego podawania daty?

[JavaScript] Jak zrobić listę formularza aby po wybraniu nazwy serwisu skoczyć automatycznie na jego stronę WWW?

[PERL] Jak formatować liczby aby uzyskać przecinki oddzielające tysiące i miliony?

[HTML/CSS] Jak wykonać menu wyglądające jak standardowe guziki?

[Java] Jak policzyć największy wspólny dzielnik (NWD)?

[HTML/CSS] Jak umieścić tekst centralnie lub po lewej albo prawej stronie?

[PHP] Jak w pliku tekstowym wykryć powtarzające się linie i policzyć unikatowe elementy?

[JavaScript] Jak odczytać przez childNodes tekst odnośnika w komórce tabeli?

[Java][Midlety] Jak w zależności od ilości pól na planszy pokazać je zawsze na pełnym ekranie telefonu?

[MySQL][PHP] Jak wyszukiwać słowa we wszystkich polach tabeli, bez względu na nazwy i liczbę pól?

[PHP][SQLite] Jak zakładać i usuwać bazy danych SQLite?

[PHP] Jak sprawdzić czy wpisana data jest poprawna i faktycznie istnieje?

[PHP] Jak wysyłać na bieżąco dane do przeglądarki gdy skrypt wykonuje się bardzo długo?

[PostgreSQL][Linux] Jak uzyskać polskie kodowanie i sortowanie w bazie danych?

[MySQL] Jak zmienić format daty pobieranej z tabeli?

[PHP][Apache] Jak wymusić podgląd źródła każdej strony PHP po zmianie rozszerzenia bez modyfikowania samych plików .php?

[JavaScript] Jak przeładować zawartość wszystkich ramek jednocześnie?

[PHP] Jak używając cookie sprawdzić czy użytkownik wszedł na stronę po raz pierwszy, czy może był już na niej w ciągu ostatnich 30 dni?

[Flash][JavaScript] Jak automatycznie dopasować animację do rozdzielczości ekranu?

[PHP][Windows] Jak bezpośrednio z poziomu PHP wysłać tekst do drukarki?

[VBScript] Jak otworzyć lub zamknąć napęd CD-ROM?

[Flash] Jak po kliknięciu w guzik załadować do okna tekstowego stronę WWW (HTML) z użyciem stylów CSS?

[PHP][SQLite] Jak tworzyć nowe funkcje SQLite, np. CURDATE(), CURTIME(), MONTHNAME() znane z MySQL?

[Windows] Jak zainstalować kompilator i uruchomić prosty program w C++?

[JavaScript] Jak zmienić arkusz stylów CSS dla wybranych godzin w ciągu dnia?

[JavaScript] Jak wykryć połączenie https i jak przekierować użytkownika ze zwykłej strony (http) na szyfrowaną (https)?

[PostgreSQL][PHP] Jak wypisać na ekranie w PHP zawartość dowolnej tabeli?

[PHP] Jak sformatować numer rachunku bankowego (NRB)?

[JavaScript] Jak zablokować przewijanie strony suwakami?

[Linux][PHP] Jak uruchomić stronę PHP co jakiś czas przy pomocy crona?

[MySQL][PHP] Jak policzyć ilość danych w tabeli lub w kolumnach (w bajtach)?

[PHP] Jak odczytać tytuły listów i ich zawartość za pomocą protokołu IMAP?

[Flash] Jak wyliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW)?

[PHP] Jak zamienić łańcuch z datą w formacie YYYY-MM-DD HH-MM-SS na składowe daty?

[JavaScript][PHP][MySQL] Jak bez przeładowania strony pobierać rekordy z bazy danych i pokazywać je od razu na stronie?

[Photoshop][Grafika] Jak wykonać własny kształt (shape) na podstawie istniejącego?

[JavaScript] Jak wykonać nowoczesne menu nie używając grafiki?

[PHP] Jak sprawdzić czy tekst zawiera co najmniej 5 różnych liter i cyfr?

[JavaScript] Jak bez otwierania nowego okna uruchomić inną stronę WWW lub przekazać do niej parametry?

[Wyr. regularne] Jak dopasować dwa powtarzające się wyrazy obok siebie?

[Linux][Bash] Jak zmienić kodowanie polskich znaków między ISO-8859-2 i Windows-1250?

[MySQL][PHP] Jak zrealizować transakcje na przykładzie pomniejszenia jednego rekordu i zwiększenia drugiego aby zasymulować np. przelew pieniędzy?

[MySQL] Jak rozróżnić wielkość znaków w pytaniach kierowanych do bazy danych?

[Photoshop][Grafika] Jak ukryć wszystkie menu podczas rysowania?

[PHP] Jak policzyć szybkość łącza, na którym działa PHP (maksymalny transfer)?

[PHP] Jak wysłać i pobrać dane w formacie SOAP?

[JavaScript] Jak wykryć/zablokować naciśnięcie prawego lub lewego przycisku myszy?

[Apache] Jak pokazywać inną stronę w różnych porach dnia?

[PHP] Jak narysować wykres kołowy 3D?

[Flash] Jak dogrywać do animacji we Flashu filmy AVI z osobnych plików?

[MySQL] Jak pobrać najmniejszą i największą cenę produktów z tabeli aby wynik umieścić w jednej kolumnie?

[PHP][MySQL][Windows] Jak uaktywnić obsługę MySQL z poziomu PHP?

[JavaScript] Jak automatycznie przewijać szeroki obrazek wewnątrz wąskiego okna (warstwy)?

[JavaScript] Jak policzyć oraz pokazać ile zostało lub minęło lat, dni, godzin, minut i sekund względem określonej daty?

[Flash] Jak wykonać "chmurki" z opisem pokazujące się po najechaniu na Movie Clip?

[HTML/CSS] Jak usunąć obramowanie z obrazków, które są odnośnikami?

[PHP] Jak stworzyć system komentarzy pod newsami, artykułami lub zdjęciami bez użycia bazy danych?

[Flash] Jak wykonać menu z poruszającym się w pionie panelem nawigacyjnym?

[JavaScript] Jak skopiować zaznaczony fragment tekstu z pola formularza do zmiennej lub do schowka w Windowsie (klasyczne copy)?

[JavaScript] Jak wrócić do strony głównej ramek, gdy ktoś wszedł tylko na jedną z ramek?

[PHP] Jak zamienić wyrazy na odnośniki, które kierują do stron objaśniających te wyrazy?

[PHP] Jak odebrać z formularza dane pochodzące z pola wielokrotnego wyboru typu "select"?

[PHP] Jak zamienić znacznik czasu na czytelną datę?

[PHP][Bezpieczeństwo] Jak zabezpieczyć zmienne przekazywane do skryptu, m.in. metodami GET, POST, COOKIE?

[Flash] Jak zamienić plik .swf na .exe?

[E-biznes] Jak napisać list w sprawie wymiany bannerów reklamowych?

[MySQL][PHP] Jak zamienić tekst lub fragment tekstu wewnątrz pól określonej kolumny?

[PHP] Jak zamienić ciąg znaków, aby w określone miejsca wstawić spacje, np. 1234567 na 123 45 67?

[JavaScript][PHP] Jak bez przeładowania strony wysłać dane z formularza do skryptu PHP?

[Java] Jak pobrać listę czcionek zainstalowanych w systemie?

[PHP] Jak wyliczyć czas generowania strony WWW lub wykonywania skryptu z dokładnością do mikrosekundy?

[PHP] Jak uprościć wielokrotne warunki logiczne OR w instrukcji warunkowej IF?

[Wyr. regularne] Jak dopasować minutę i sekundę w zapisie MM:SS lub M:SS?

[Flash] Jak aktualnie wybrany klip umieścić nad wszystkimi innymi (zmiana poziomów)?

[PHP][MySQL] Jak w rekordzie ustawić wartość kolumny na 1 lub 0 za pomocą pola checkbox?

[Linux][Bash] Jak używać, zapisywać i odczytywać zmienne środowiskowe i zmienne powłoki?

[WML][PHP] Jak przesłać dane z pól tekstowych do innych stron?

[JavaScript][PHP] Jak wykryć czy użytkownik ma włączony JavaScript?

[HTML/CSS] Jak wyłączyć paski przewijania?

[MySQL] Jak utworzyć tekst, aby pierwszy znak napisany był z dużej litery, a reszta z małych?

[PHP] Jak uzyskać nazwę pliku bez rozszerzenia?

[MySQL][PHP] Jak w tym samym czasie połączyć się z różnymi bazami danych i wysyłać do nich pytania?

[JavaScript] Jak w formularzu wykryć wybranie w kilku polach select/option tej samej wartości?

[MySQL] Jak pobrać i zapisać do pliku wybrane dane ze zdalnej tabeli?

[PERL] Jak zmienić kodowanie polskich znaków w tekście?

[MySQL] Jak utworzyć tabelę tymczasową?

[PHP] Jak wygenerować przypadkowe liczby rzeczywiste ujemne i dodatnie z 3 znakami po przecinku?

[MySQL] Jak numerować kolejno faktury dla aktualnego roku w postaci RRRRNN?

[HTML/CSS] Jak wyrównać wewnętrzną tabelę do lewego, górnego rogu zewnętrznej?

[Linux] Jak wypisać pierwsze lub ostatnie X linijek z pliku tekstowego?

[PHP] Jak wykonać system cache (pamięci podręcznej) dla stron PHP?

[PHP] Jak wyliczyć dzień, w którym wypada Wielkanoc dla dowolnego roku?

[HTML/CSS] Jak zrobić w tabeli margines po lewej lub prawej stronie komórki?

[Linux][Windows] Jak uruchomić własne radio nadające w systemie SHOUTcast (MP3)?

[HTML/CSS][IE] Jak usunąć pozostający margines/odstęp dookoła pól input w formularzach?

[Java] Jak posortować wyrazy ze względu na ilość liter i dodatkowo alfabetycznie?

[PHP][JavaScript] Jak zrobić bardzo prosty chat (shoutbox)?

[JavaScript] Jak wykryć rozdzielczość ekranu?

[JavaScript] Jak po najechaniu nad odnośnik lub element HTML otworzyć okienko?

[Linux][Bash] Jak wypisać zawartość pliku w liniach w porządku odwrotnym?

[PHP] Jak wygenerować tabelę o dowolnej ilości kolumn mając do dyspozycji dowolną ilość elementów wstawianych do tej tabeli?

[HTML/CSS] Jak powiększyć litery po najechaniu na link?

[Linux][Bash] Jak sprawdzić czy liczba jest parzysta bądź nieparzysta?

[Procmail] Jak śledzić i logować przetwarzanie reguł w procmailu?

[JavaScript] Jak bez przeładowania strony sumować ceny produktów natychmiast po zmianie ilości w polu formularza?

[SVG] Jak stworzyć zegarek z tarczą pokazujący aktualną godzinę?

[Flash] Jak odczytać dane/zmienne z pliku tekstowego?

[JavaScript] Jak wymieszać losowo zawartość tablicy?

[PHP] Jak zamienić unixowy znacznik czasu (timestamp) na składowe daty i czasu?

[PHP] Jak wymieniać dane pomiędzy różnymi językami skryptowymi z zastosowaniem WDDX?

[JavaScript] Jak zezwolić na wpisywanie w fomularzu tylko określonych znaków?

[PERL] Jak wypisać zawartość pliku w formacie bazy danych dBase (dbf)?

[PHP][XML][XSLT] Jak używając XSLT przetworzyć adresy URL zapisane w XML aby otrzymać zwykły kod XHTML?

[JavaScript] Jak usunąć współrzędne kliknięcia w guzik graficzny (np. &x=22&y=7), pojawiające się w momencie wysyłania formularza?

[MySQL] Jak utworzyć nowe pole tabeli za wskazanym polem?

[PHP] Jak stworzyć na stronie kalendarzyk z dniami miesiąca na dowolny rok i miesiąc?

[PHP] Jak przefiltrować zawartość tablicy?

[PHP][MySQL] Jak przenieść wybrane pola z jednej tabeli do innej, o odmiennej konstrukcji?

[PHP] Jak zaszyfrować i odszyfrować dane stosując różne algorytmy np. DES, BLOWFISH?

[PHP][PERL] Jak dołączyć do stron napisanych w PHP skrypty CGI napisane np. w PERLu?

[PERL] Jak przekonwertować liczbę dziesiętną (dwójkową) na binarną i binarną na dziesiętną?

[PERL] Jak uzyskać numer ostatniego elementu w tablicy?

[PHP] Jak pobrać wskazane pliki i obrazki z Sieci aby zapisać je lokalnie na dysk?

[PHP] Jak wylosować liczbę od 1 do 30, a jeżeli będzie większa od 24, wylosowana zostanie dodatkowa liczba mniejsza od 24?

[PHP][JavaScript] Jak wykonać okienko z kalendarzem, z którego data po wybraniu zostanie wpisana do pola w formularzu?

[PHP] Jak usunąć dowolną ilość znaków na początku tekstu?

[PHP] Jak wyliczyć datę dla pierwszego dnia tygodnia (poniedziałku)?

[JavaScript] Jak automatycznie odświeżać stronę co określoną liczbę sekund?

[PostgreSQL] Jak uzyskać kolejny numer (id) ostatnio wstawionego rekordu dla typu danych serial?

[JavaScript][PHP] Jak wykonać upload pliku bez przeładowania strony, otrzymując komunikat o zakończeniu przesyłania?

[PHP] Jak policzyć wielkość plików w katalogu i podkatalogach?

[PHP] Jak umieścić na stronie własną obsługę wyszukiwarki Google (Google API)?

[PHP] Jak wyciąć z tekstu wszystkie znaki z wyjątkiem liczb?

[PHP] Jak wypisać wszystkie anagramy podanego wyrazu (permutacja ciągu)?

[Flash] Jak przekazać do bannera typu Flash adres strony docelowej, który może być zmieniany przez użytkownika bez ingerencji w źródło bannera?

[Apache] Jak dodać i określić inne strony startowe serwisu niż index.html?

[JavaScript] Jak po kliknięciu w checkbox przekazać w adresie jego nazwę i wartość jako parametry?

[MySQL] Jak dołączyć do wybranego pola rekordu nowy tekst?

[E-biznes][Wyszukiwarki] Czy i gdzie umieścić nazwę firmy w tytule strony, aby poprawić pozycję strony w wyszukiwarkach?

[MySQL][PHP] Jak pobrać następny i poprzedni numer ID dla rekordów w tabeli?

[HTML/CSS] Jak zmienić odstęp między cyfrą wypunktowania, a początkiem listy?

[Inne] Jak stworzyć równanie na współczynnik korelacji liniowej Pearsona w OpenOffice Math?

[Flash] Jak w losowym momencie uruchomić dowolny MovieClip?

[Windows] Jak odczytać hasła "ukryte" w polach z gwiazdkami?

[HTML/CSS] Jak uzyskać odnośniki z podkreśleniem i nadkreśleniem jednocześnie?

[PHP] Jak usunąć z katalogu wybrane pliki za pomocą kliknięcia?

[PHP] Jak sprawdzić czy podana liczba jest liczbą pierwszą?

[PHP] Jak wyświetlić zawartość katalogu jako linki służące do pobrania plików?

[HTML/CSS] Jak po kliknięciu w adres e-mail od razu ustalić tytuł listu?

[HTML/CSS] Jak ukryć pasek przewijania w polu textarea formularza?

[PHP] Jak pobrać i odczytać adres znajdujący się w okienku przeglądarki?

[PHP] Jak pokazać ponumerowane wierszami źródło strony WWW?

[MySQL] Jak kasować dane z wielu tabel jednocześnie?

[MySQL] Jak zastąpić funkcję DATEDIFF(), gdy nie można jej użyć?

[Apache] Jak uruchomić serwer proxy?

[PHP] Jak pogrubić trzy pierwsze wyrazy w zdaniu?

[PHP] Jak uzyskać sumę, różnicę i część wspólną tablic?

[SQLite] Jak policzyć unikatowe wartości (np. imiona) w kolumnie, nawet gdy się powtarzają?

[JavaScript] Jak pokolorować na przemian wiersze istniejącej wcześniej tabeli, aby była bardziej czytelna?

[Flash] Jak wykonać animację, która uruchomi się dopiero po podaniu właściwego hasła?

[JavaScript] Jak wstawić do pola tekstowego nazwę guzika, który został wciśnięty?

[Java] Jak narysować "ślimaka" (ewolwentę)?

[HTML/CSS] Jak tworzyć poprawne nazwy ścieżek i plików w adresach WWW i katalogach na dysku?

[JavaScript] Jak zrobić "preloader" dla dużych obrazków na stronie?

[PHP] Jak policzyć ile razy występuje w tablicy jedno lub wielowymiarowej element o podanej nazwie?

[PHP] Jak usunąć plik z dysku z poziomu skryptu?

[SVG][JavaScript] Jak po kliknięciu na grafikę wygenerować losowo położoną kreskę o losowej długości i kolorze?

[PHP] Jak przyśpieszyć działanie typowej pętli for() dla tablic?

[PHP][SQLite] Jak stworzyć prosty edytor zapytań SQL z podglądem wyników?

[Apache] Jak zabezpieczyć wejście do katalogów, jeżeli są dla nich ustawione subdomeny?

[MySQL] Jak formatować liczby aby dodawać przecinki co trzy pozycje, np. 1,000,000?

[MySQL] Jak wykonać polecenia SQL z pliku tekstowego?

[PHP][SVG] Jak wygenerować plik SVG z poziomu pliku PHP (plik z rozszerzeniem .php)?

[PHP][MySQL] Jak wykonać system śledzenia i logowania zachowania użytkowników korzystających aktualnie z serwisu WWW?

[PHP] Jak wykonać rotację (kodowanie/dekodowanie) tekstu za pomocą standardu ROT13?

[SVG] Jak wygląda szablon strony z grafiką wektorową?

[PHP] Jak stworzyć ankietę (sondę), aby można było oddać tylko jeden głos lub określoną ilość głosów?

[MySQL] Jak dodawać, kasować i zmieniać nazwy oraz właściwości kolumn w tabeli?

[PHP] Jak wypisać wszystkie zmienne sesyjne?

[JavaScript] Jak wykonać własne okienko informacyjne na warstwie, otwierane w dowolnym miejscu strony WWW?

[PHP][XML] Jak odczytać dane zawarte w elementach prostego rekordu XML?

[HTML/CSS] Jak w kilku kolumnach tabeli umieścić tekst zaczynający się od samej góry, aby nie centrował się w pionie?

[Linux] Jak bezpiecznie tworzyć kopię (mirror) całego serwisu, uaktualniając tylko zmienione pliki?

[MySQL] Jak pobrać rekordy z podziałem na poszczególne lata, miesiące i dni np. w blogu lub w tabelach z danymi w układzie chronologicznym?

[HTML/CSS] Jak umieścić komentarze w definicji stylów CSS?

[PHP][MySQL] Jak wykonać system skracania adresów URL, aby zamiast długich adresów otrzymać np. 5 znakowe skróty?

[Java] Jak odczytać, przeskalować i zapisać w nowym rozmiarze obraz JPG?

[HTML/CSS] Jak w polu adresowym przeglądarki pokazywać tylko adres strony głównej, a nie adresy poszczególnych podstron?

[PHP][MySQL] Jak wykryć kraj, z jakiego łączy się użytkownik (geolokalizacja)?

[Flash] Jak wykonać guziki przełączające ekrany?

[PHP] Jak wykonać szablon strony, gdzie wygląd jest stały, a zmienia się tylko zawartość, w zależności od przekazanego parametru w odnośniku?

[MySQL] Jak zmienić kodowanie znaków w tabeli?

[PHP][JavaScript] Jak wykonać pokaz slajdów (slajdshow) z ustawianymi parametrami i wybieranymi zdjęciami?

[PHP] Jak w grafice zmienić wybrane kolory na inne?

[PHP] Jak wygodnie tworzyć różnokolorowe, kropkowane poziome paski?

[JavaScript] Jak zmienić adres strony wywołującej okienko z tego okienka?

[MySQL][VBScript] Jak wykonać kopię tabel ze zdalnej bazy danych?

[E-biznes] Jak poprawnie projektować odnośniki zewnętrzne?

[PERL] Jak odczytać wszystkie pliki i katalogu z wybranego katalogu?

[PHP] Jak udostępnić stronę tylko dla wybranych numerów IP?

[JavaScript] Jak wysłać formularz natychmiast po wybraniu opcji z listy select/option?

[MySQL][PHP] Jak utworzyć pole select/option na podstawie danych z wybranej kolumny tabeli?

[JavaScript] Jak wykonać test wyboru, gdzie pod każdym pytaniem będzie guzik do sprawdzenia czy wybrana została dobra odpowiedź?

[Apache] Jak uruchamiać skrypty PHP w plikach z innym rozszerzeniem niż .php?

[JavaScript] Jak policzyć silnię rekurencyjnie?

[PHP] Jak policzyć ile zostało lub minęło lat, dni, godzin, minut i sekund względem określonej daty?

[PERL] Jak utworzyć w wybranym katalogu podkatalogi od litery "a" do "z"?

[PHP] Jak przesłać "ręcznie" metodą POST dane do skryptu przetwarzającego formularze?

[PHP] Jak pokazać datę ostatniej aktualizacji plików w katalogach i podkatalogach?

[JavaScript] Jak policzyć znaki wpisane w polu textarea i pokazać ich ilość w innym polu tekstowym?

[Flash] Jak narysować sinusoidę?

[HTML/CSS] Jak wstawić tło strony aby nie poruszało się podczas przewijania?

[MySQL][SQLite][PostgreSQL] Jak pobrać dane tylko z jednej lub kilku kolumn tabeli?

[HTML/CSS] Jak na jednej stronie umieścić wiele odnośników o różnych właściwościach (stylach)?

[MySQL] Jak naprawić błąd File C:\mysql\\share\charsets\?.conf not found (Errcode: 22) Character set #9 is not a compiled character set and is not specified in the C:\mysql\\share\charsets\Index file?

[Photoshop][Grafika] Jak wykonać profesjonalne guziki 3D?

[HTML/CSS] Jak umożliwić wyszukiwarkom zaindeksowanie strony z ramkami?

[MySQL][PHP] Jak uzyskać kolejny numer (id) ostatnio wstawionego rekordu?

[Flash] Jak wykonać animację rysującą okrąg?

[HTML/CSS] Jak stylami zmienić kolor wszystkich krawędzi tabeli?

[Linux] Jak wykryć, z jakich numerów IP użytkownicy łączą się aktualnie z serwerem?

[XML][PHP] Jak wyświetlić na własnej stronie nagłówki informacji z innych serwisów udostępniane w formacie RSS?

[PHP] Jak wykryć dziurę sprzyjającą atakowi XSS (Cross Site Scripting) i jak się przed takim atakiem bronić?

[PHP] Jak podzielić długie wyrazy co określoną liczbę znaków?

[JavaScript] Jak stworzyć np. zawartość elementu DIV, która zniknie po określonym czasie?

[Flash] Jak sterować położeniem obiektów i animacji za pomocą klawiatury?

[PERL] Jak skutecznie wysłać list do wielu adresatów?

[PHP] Jak zamienić obraz/zdjęcie na negatyw?

[JavaScript] Jak za pomocą elementu select/option zmienić zawartość tabeli bez przeładowania strony?

[PHP] Jak stworzyć zaawansowany test wyboru lub quiz?

[Java] Jak zapisać dane tekstowe do pliku?

[MySQL] Jak posortować daty, aby puste, zerowe lub NULL były zawsze na końcu?

[HTML/CSS] Jak umieścić napis lub grafikę dokładnie na środku strony WWW?

[PHP] Jak uzyskać dostęp do zmiennej globalnej wewnątrz funkcji?

[Flash] Jak zrobić odgrywarkę dla pliku MP3 (MP3 player)?

[PHP] Jak używać szablonu opisu tworząc słownik pojęć/encyklopedię?

[HTML/CSS] Jak zmienić kolor obramowania obrazka, który jest odnośnikiem i ma ustawiony border="1"?

[JavaScript] Jak stworzyć odnośnik ze zwykłego tekstu, aby tekst nie miał typowych cech odnośnika?

[PHP] Jak zdefiniować zmienne, ścieżki i ustawienia dla tej samej strony WWW działającej lokalnie (pod Windowsem) i na serwerze w Sieci?

[PostgreSQL] Jak obliczyć różnicę w dniach między dwiema datami?

[PHP] Jak pobrać nazwę skryptu i numer aktualnie wykonywanej linii?

[PHP] Jak zapisać do pliku zawartość tablicy, aby każdy jej element był w nowym wierszu?

[Linux] Jak wykonywać zadania i skrypty co określony czas korzystając z crona?

[PHP][XML] Jak posortować wynik zapytania ze ścieżki XPath?

[PHP] Jak pobrać liczbę elementów tablicy?

[JavaScript] Jak stworzyć "pilota" do sterowania stronami WWW?

[Linux] Jak policzyć ilość wystąpień ciągu znaków w innym ciągu znaków?

[E-biznes] Jak stworzyć stronę kontaktową dla użytkowników/klientów Twojego serwisu?

[Grafika][Photoshop] Jak wyostrzyć zdjęcie gdy jest nieostre lub niezbyt czytelne?

[PHP] Jak zamienić liczby na kwoty zapisane słownie, np. "117 = sto siedemnaście złotych"?

[Java] Jak zainstalować bibliotekę Java Mail aby mieć dostęp do funkcji związanych z pocztą elektroniczną?

[PHP] Jak sprawdzić czy przeglądarka obsługuje cookies?

[PHP] Jak formatować tekst, aby po przekroczeniu określonej długości przechodził do nowej linii?

[PHP] Jak pobrać dowolny plik z serwera FTP?

[PERL] Jak zainstalować język PERL dla serwera Apache pod Windows?

[HTML/CSS] Jaki kod po kliknięciu uruchamia okienko z Gadu-Gadu?

[Photoshop][Grafika] Jak zrobić neonowy napis?

[JavaScript] Jak zablokować guzik "submit" do momentu wybrania pola "radio"?

[Linux][Bash] Jak pobrać i przetworzyć wszystkie parametry wywołania skryptu?

[MySQL][PHP] Jak stworzyć płatny serwis dostępny dla użytkownika przez określony czas (np. 5 dni), po wpisaniu kodu dostępu otrzymanego np. przez SMS?

[PHP] Jak wypisać wszystkie kombinacje ciągu bez powtórzeń?

[Flash] Jak stworzyć za pomocą ActionScriptu obiekt odbijający się od lewej i prawej krawędzi ekranu?

[HTML/CSS] Jak łączyć (nakładać) różne tła na siebie, aby wyglądały jak jedno?

[MySQL] Jak zobaczyć listę aktualnych procesów i pytań SQL?

[PHP] Jak pozbyć się komunikatu o błędzie, jeżeli w pętli foreach nie ma tablicy?

[JavaScript] Jak przejść natychmiast kilka stron wstecz lub do przodu?

[PHP] Jak w tablicy zamienić miejscami klucze i wartości?

[Java][Midlety] Jak pobrać ustawienia środowiskowe telefonu Siemens S55?

[Wyr. regularne] Jak dopasować numer ISBN?

[JavaScript][Flash] Jak przekazać wartości zmiennych z JavaScript do ActionScript?

[MySQL] Jak użyć funkcję CONVERT_TZ() z nazwami stref czasowych?

[HTML/CSS] Jak automatycznie podzielić wyrazy w odpowiednich miejscach?

[Grafika][Photoshop] Jak wykonać obrys dookoła tekstu lub grafiki?

[PHP] Jak policzyć ile razy w tekście występuje określona litera lub ciąg?

[Linux] Jak wyszukać dowolne pliki i katalogi znajdujące się na dysku?

[Windows] Jak zamknąć jednocześnie wiele okienek z przeglądarką?

[PHP][Windows] Jak zainstalować pakiet PEAR?

[PostgreSQL][Windows] Jak zainstalować bazę danych Postgres pod dowolnym systemem Windows?

[PHP] Jak umieścić w plikach dane, które mają pokazać się dla aktualnego dnia roku?

[JavaScript] Jak po najechaniu na odnośnik zmienić płynnie jego kolor?

[PHP] Jak wylosować 6 liczb z 49, aby żadna nie powtarzała się?

[JavaScript] Jak stworzyć zegarek (timer), który w określonym czasie wykona dowolną instrukcję (np. skoczy do innej strony)?

[JavaScript] Jak za pomocą przycisków formularza przesuwać w pionie i poziomie zawartość ramki typu iframe?

[JavaScript] Jak wstawić do pola tekstowego opis elementu select/option?

[Flash] Jak używać komponentu ScrollBar do przewijania pola tekstowego?

[PHP] Jak nałożyć na zdjęcie kolor w trybie wyłączenia (exclusion)?

[Photoshop][Grafika] Jak stworzyć postrzępiony napis?

[Photoshop][Grafika] Jak wykonać "plastikowy" napis?

[MySQL][PHP] Jak stworzyć alfabetyczny podział danych?

[JavaScript] Jak wysłać formularz po wciśnięciu entera w polu textarea?

[JavaScript] Jak pozbyć się symbolu "łapki" z podlinkowanego obrazka?

[Java] Jak sprawdzić czy w pliku tekstowym występuje szukany ciąg znaków stosując wyrażenia regularne?

[HTML/CSS] Jak wykonać przejścia pomiędzy stronami WWW, które wyglądają podobnie do stosowanych w prezentacjach, gdzie nowa strona pojawia się np. od środka lub wjeżdża z boku?

[Linux] Jak usunąć procesy zawierające określoną nazwę, np. httpd?

[MySQL][Windows] Jak zainstalować sterowniki ODBC dla MySQL?

[PHP] Jak zabezpieczyć się przed wielokrotnym wykonywaniem kodu po odświeżeniu strony?

[Flash] Jaki kod służy do umieszczenia animacji Flash na stronie WWW (również w wersji XHTML)?

[JavaScript][FF] Jak po kliknięciu w odnośnik automatycznie dodać w przeglądarce FireFox plugin dowolnej wyszukiwarki (do katalogu searchplugins)?

[Linux] Jak założyć nowe konto lub zmienić hasło już istniejącemu?

[HTML/CSS] Jak pokazać symbol Ohm, czyli jednostkę oporności?

[Linux] Jak bezpiecznie przegrywać przez sieć pliki i katalogi pomiędzy dwoma komputerami?

[HTML/CSS][Wyszukiwarki] Jak zamienić nagłówki H1...H6 na zwykły tekst?

[Flash] Jak obracać Movie Clip po najechaniu na niego myszą?

[PHP] Jak uzależnić wygląd i zawartość strony od przekazanego parametru/zmiennej?

[JavaScript] Jak zmienić kolor pola tekstowego formularza po wybraniu określonych wartości z select/option?

[MySQL] Jak wstawić dane rekordu, a jeżeli już istnieją zmienić je na nową wartość?

[PHP] Jak zapisać krócej instrukcję if... then... else...?

[JavaScript] Jak umieścić w wybranej ramce stronę z innej ramki frame?

[PHP] Jak tekst z pola textarea pokazać na stronie z zachowaniem spacji i przejść do nowych linii?

[PHP] Jak policzyć średnią arytmetyczną elementów tablicy?

[PHP][MySQL] Jak stworzyć zapytanie, gdy warunków wyszukiwania w formularzu jest dużo?

[Flash] Jak zrobić proste przewijanie zawartości pola tekstowego w górę i w dół?

[HTML/CSS] Jak zrobić czarną tabelę z białą ramką i tekstem w środku?

[XML] Jak wstawić w dokumencie komentarz?

[Java] Jak stworzyć applet, który przewija napis pobrany z pola tekstowego?

[HTML/CSS] Jak ustalić odstęp między elementami strony w pionie?

[JavaScript] Jak policzyć pola input, których nazwą jest tablica, np. nazwa[]?

[PERL] Jak pobrać zawartość strony WWW do zmiennej?

[JavaScript] Jak przejść na stronę po najechaniu na odnośnik bez klikania?

[SVG] Jak wstawić odnośnik?

[PHP] Jak skasować zmienną lub element tablicy?

[PERL] Jak posortować tablicę tekstową i liczbową?

[Wyszukiwarki] Czy rozszerzenie strony wpływa na pozycję w wyszukiwarkach?

[PHP] Jak zablokować powtórne przetwarzanie formularzy przy odświeżaniu strony?

[MySQL] Dlaczego pokazuje się komunikat "Data too long for column 'kolumna' at row 1" w polu tekstowym?

[JavaScript] Jak po kliknięciu odblokować wybrany guzik i zablokować kliknięty?

[PHP][SQLite] Jak zakładać i usuwać tabele w bazie danych SQLite?

[E-biznes] Jak sprawdzić, do jakiego dostawcy usług internetowych (ISP) lub do jakiej firmy należy określony numer IP?

[Apache] Jak automatycznie zamienić widoczne w przeglądarce adresy *.html na właściwe *.php na serwerze?

[PHP] Jak skasować wybrane cookie?

[PHP] Jak zmienić tło strony w zależności od aktualnej godziny?

[Flash] Jak pobrać od użytkownika informację (np. imię) aby posługiwać się nią w dalszej części animacji?

[PHP][Windows] Jak uruchomić w PHP funkcje szyfrujące Mcrypt?

[Java] Jak podzielić tekst na pojedyncze fragmenty oddzielone podanym znakiem?

[PERL][MySQL] Jak zapisać i potem odczytać grafikę lub dowolny plik w tabeli?

[FF] Jak uruchomić managera profili w przeglądarce FireFox?

[MySQL] Dlaczego pole TINYINT AUTO_INCREMENT osiąga tylko 127, a nie 255?

[Java] Jak wykryć i pokazać na ekranie współrzędne kliknięcia myszy?

[JavaScript] Jak będąc w jednej ramce frame zmienić styl elementu znajdującego się w innej ramce?

[PHP][XML] Jak przetworzyć złożone dokumenty XML do postaci tablicy w PHP?

[PHP][MySQL] Jak pobrać pierwszy wolny numer rekordu w polach typu auto_increment?

[PHP] Jak wysłać maila aby można było podać dowolnego nadawcę i dołączyć wielu odbiorców w polach Cc lub Bcc?

[PHP] Jak ponumerować kolejno wszystkie pliki w katalogu?

[JavaScript] Jak stworzyć napis przewijany w polu tekstowym?

[PHP] Jak zamienić litery małe na duże lub duże na małe w tekstach z innym kodowaniem znaków niż domyślny?

[MySQL][PHP] Jak wstawić do bazy danych kod PHP i potem wykonać go w momencie pobrania z bazy?

[PHP] Jak sprawdzić czy liczba jest parzysta bądź nieparzysta?

[XML][HTML/CSS] Jak w Internet Explorzerze uzyskać na stronach WWW znaki matematyczne standardu MathML?

[MySQL] Jak sprawdzić uprawnienia nadane wybranemu użytkownikowi?

[Flash] Jak dogrywane obrazki umieścić centralnie względem sceny?

[PHP] Jak wykryć i pokazać liczbę osób oglądających aktualnie stronę WWW?

[JavaScript] Jak wyłączyć grupę elementów radio po wpisaniu tekstu do pola text?

[Flash] Jak wykonać bryłę obrotową z płaskiej figury i animować ją w trzech wymiarach (animacja 3D)?

[PHP][Apache] Jak zmienić ustawienia PHP w pliku .htaccess?

[Java] Jak utworzyć plik .jar z archiwum klas i innych zasobów?

[Flash] Jak skonstruować gwiazdę pięcioramienną?

[PHP] Jak odczytać przez IMAP dowolny element nagłówka listu?

[PHP] Jak pobrać prawa dostępu do pliku i pokazać je w formie linuxowej, np. -rw-rw-rw-?

[JavaScript] Jak zmusić użytkownika do kliknięcia w banner, w stale widocznym okienku pop-up, aby dopiero po kliknięciu mógł zamknąć wyskakujące okienko?

[MySQL][PHP] Jak wyliczyć czas do końca zadania (aukcji) z bazy danych?

[JavaScript] Jak za pomocą buttona załadować inną stronę do ramki typu iframe?

[JavaScript] Jak uzyskać focus elementu formularza po wywołaniu okienka typu alert z komunikatem?

[PHP] Jak policzyć sumę liczb od 1 do 10, czyli 1+2+3+...+10?

[Linux] Jak montować i odczytywać dane z dyskietki lub CD-ROMu?

[MySQL][Linux] Jak wykonać kopię tabeli ze starego na nowy serwer zmieniając kodowanie znaków na latin2 w pliku .sql?

[PHP] Jak uzyskać unikatowe elementy tablicy?

[PHP] Jak skompresować dowolne dane (plik, tekst) do archiwum ZIP?

[Photoshop][Grafika] Jak pokolorować czarno-białe zdjęcie?

[HTML/CSS] Jak zapobiec zapamiętywaniu strony w pamięci cache?

[PHP] Jak logować do pliku zapytania kierowane do Google, które spowodowały przejście na Twoją stronę?

[Apache][Bezpieczeństwo] Jak zablokować podgląd pliku .htaccess?

[PHP] Jak formatować w równych odstępach dowolne wartości?

[PHP] Jak wypisać wszystkie metody i właściwości obiektu (także dziedziczone)?

[Linux] Jak policzyć ilość słów w zdaniu?

[PHP][MySQL] Jak stworzyć koszyk zamówień do sklepu internetowego z wykorzystaniem sesji?

[JavaScript] Jak w zależności od parametru w odnośniku stworzyć ramkę iframe z innym adresem?

[PHP] Jak modyfikować w bajcie określone bity (ustawiać, kasować lub nie zmieniać)?

[JavaScript] Jak jednym kliknięciem zaznaczyć/odznaczyć w formularzu wiele pól typu checkbox?

[MySQL] Jak utworzyć z numeru IP osobne kolumny z czterema liczbami składowymi?

[Java] Jak zamienić Integer na String lub String na Integer?

[Inne] Jakie kody mają polskie znaki?

[PHP] Jak porównać hasło wpisane w formularzu z hasłem zapisanym w pliku .htpasswd?

[MySQL][PHP] Jak aktualizować rekord tabeli, gdzie jedno z pól jest wartością z innej tabeli i w formularzu wybierane jest z pola select/option?

[JavaScript] Jak wykonać kalkulator liczący głębię ostrości w fotografii?

[JavaScript] Jak policzyć liczbę wyrazów w polu textarea formularza?

[PHP] Jak w pliku tekstowym podzielić odnośniki na kategorie i wyświetlić je potem pogrupowane na ekranie?

[PHP][Wyr. regularne] Jak dopasować numer IP?

[Apache][Windows][PHP] Jak zainstalować PHP jako CGI dla serwera Apache?

[Linux][Bash][Bezpieczeństwo] Jak wywołać samoistne namnażanie procesów (atak DoS)?

[JavaScript] Jak stworzyć menu, w którym guziki pozostają zmienione dla stron aktualnie wczytanych do innej ramki?

[JavaScript] Jak podczas wpisywania tekstu w polu textarea zamienić znaki enter na spacje?

[JavaScript] Jak wykonać komórkę tabeli zmieniającą kolory według określonej kolejności?

[JavaScript] Jak zrobić, aby cała komórka tabeli odsyłała na inną stronę po jej kliknięciu?

[Linux][Bash] Jak zaokrąglić liczbę do określonej liczby miejsc po przecinku?

[JavaScript] Jak wykonać stoper/timer odliczający sekundy do zera?

[JavaScript] Jak usunąć z tekstu znaki sterujące i zbędne spacje?

[JavaScript] Jak po wybraniu tytułu filmu z listy select/option pokazać film w polu poniżej?

[PHP] Jak mnożyć macierze?

[Flash] Jak tworzyć dynamiczne maski na przykładzie okręgu będącego maską rysowaną w czasie rzeczywistym?

[JavaScript] Jak między polami select/option przenosić elementy listy?

[PHP] Jak szybko wykryć, które formaty graficzne obsługuje biblioteka GD?

[JavaScript] Jak płynnie powiększyć zdjęcie po kliknięciu na niego?

[PHP] Jak wypisać linki do plików graficznych i obok nich guziki do kasowania wybranych zdjęć?

[JavaScript] Jak na stronie wyświetlić tekst składający się z kilku linijek za pomocą efektu "maszyny do pisania"?

[JavaScript] Jak zmienić jednocześnie zawartość kilku ramek na stronie?

[PHP][MySQL][Windows] Jak połączyć się z MySQL przez ODBC?

[PHP] Jak stworzyć formularz do przesyłania informacji na podany e-mail?

[PHP] Jak zredukować na zdjęciu nasycenie koloru (saturation)?

[HTML/CSS] Jak umieścić tekst na grafice, bez edytowania obrazka w programie graficznym?

[Photoshop][Grafika] Jak stworzyć realistyczne pioruny?

[JavaScript] Jak stworzyć "w locie" okienko umożliwiające pokazanie dużego zdjęcia?

[JavaScript][IE] Jak całą, kolorową zawartość strony zamienić na odcienie szarości?

[PHP] Jak stworzyć przełącznik dla wersji językowych strony?

[JavaScript] Jak sprawdzić czy numer Pesel został podany poprawnie w formularzu?

[JavaScript] Jak sprawdzić czy w formularzu został wybrany chociaż jeden element dla pól checkbox i radio?

[MySQL][PHP] Jak wykonać podwójne, rozwijane pole wyboru typu lista, w którym zawartość drugiego pola zależy od wyboru wartości w pierwszym?

[Flash] Jak stworzyć "preloader" pokazujący w procentach postęp wczytywania animacji?

[Flash] Jak stworzyć bezwładne obiekty (zachowujące się jak gdyby były na sprężynie)?

[MySQL][PHP] Jak usunąć rekordy wybrane za pomocą pól checkbox w formularzu?

[JavaScript] Jak uzyskać samą nazwę strony z adresu URL?

[JavaScript] Jak uzyskać informacje o systemie operacyjnym użytkownika?

[PHP][MySQL] Jak przenieść dane z pliku tekstowego do tabeli czytając plik linia po linii?

[Flash] Skąd wziąć skalowalną mapę Polski?

[JavaScript] Jak sprawdzić czy w polu formularza wpisana została poprawna liczba, która dzieli się tylko przez 10 i 3?

[Linux][MySQL] Jak z poziomu skryptu shell pobrać dane z bazy?

[JavaScript] Jak za pomocą kliknięcia w odnośnik lub ikonę ustawić stronę jako startową?

[WML][PHP] Jak wykonać stronę z logowaniem do innej strony?

[PHP][Bezpieczeństwo] Jak zabezpieczyć się przed podglądaniem i wykonywaniem samodzielnych plików dołączanych do strony?

[PHP] Jak otrzymać unixowy znacznik czasu (timestamp) z daty w formacie "RRRR-MM-DD GG:MM:SS"?

[PHP] Jak umieścić w tablicy zawartość pliku, który składa się z wielu wierszy, gdzie pola oddzielone są dowolnym separatorem?

[E-biznes] Jak przechowywać pocztę elektroniczną i zarządzać dużą ilością listów?

[MySQL][PHP] Jak sortować na stronie dane według dowolnych kolumn tabeli?

[PHP] Jak wymieszać losowo zawartość tablicy?

[E-biznes] W jakiej postaci rozesłać informację prasową do mediów?

[Windows] Jak odsłuchiwać rozgłośnie radiowe nadające w systemie SHOUTcast (MP3)?

[PHP] Skąd pobrać i jak umieścić na swojej stronie program telewizyjny TVP1, TVP2 i TVPolonia?

[HTML/CSS] Jak złamać linie w treści listu (body) przy wywołaniu mailto?

[JavaScript] Jak zablokować wykonywanie skryptu tylko na wybranej stronie z określonym URLem?

[PHP] Jak wewnątrz funkcji usunąć zmienną globalną?

[PERL] Jak skopiować, zmienić nazwę lub przenieść plik?

[HTML/CSS] Jak umieścić na stronie muzykę, aby nie zaczynała grać od nowa po przeładowaniu strony?

[VBScript][PERL] Jak z poziomu VBScript do skryptu Perl przesłać parametr i odebrać wynik działania skryptu w Perlu?

[Linux] Jak filtrować linijki pliku aby spełniające warunki wyszukiwania pokazać lub zapisać w innym pliku?

[Linux] Jak ustawić i utrzymać poprawną datę i czas na serwerze?

[PHP] Jak zrobić przekierowanie z jednej strony na drugą?

[JavaScript] Jak przeładować tylko samą ramkę, a nie całą stronę?

[PHP] Jak porównać elementy w dwóch tablicach?

[MySQL][PHP] Jak pogrupować dane ze względu na wartości w określonej kolumnie, np. miesiące, do których zostaną w tabelce przypisane teksty?

[PHP] Jak zamienić datę w formacie RFC 822 na dowolny inny format?

[MySQL][PHP] Jak sprawdzić czy istnieje podany użytkownik i jego hasło jest poprawne?

[PHP] Jak wygenerować pola select/option do wyboru daty?

[Windows] Jak wykonać/zmienić logo startowe systemu lub ekran końcowy na własną grafikę?

Kliknij, aby zobaczyć tysiące innych porad >>>