Wybierz dział z poradami:
PHP / XHTML/CSS / JavaScript / MySQL / SQLite / PostgreSQL / Perl / XML / XSLT / Java / Grafika / GIMP / Photoshop / Flash / WML / SVG /
Apache / Linux / Bash / E-biznes / Wyszukiwarki / Windows / Procmail / Wyrażenia regularne / Bezpieczeństwo

[JavaScript] Jak zrobić padający śnieg na stronie WWW lub inne spadające elementy, np. liście?

[MySQL] Jak dodawać i kasować użytkowników oraz zmieniać ich uprawnienia/przywileje?

[JavaScript] Jak pobrać plik po kliknięciu w guzik formularza (button)?

[XML] Jak wstawić w dokumencie komentarz?

[Linux] Jak stale monitorować i wznowić po awarii określony proces (np. serwer Apache, MySQL)?

[SVG] Jak stworzyć prostokąty, kwadraty i zaokrąglone rogi?

[PHP] Jak odczytać zawartość plików konfiguracyjnych (z rozszerzeniem .ini)?

[PERL] Jak przekształcić numer IP na domenę lub domenę na numer IP?

[Linux] Jak tworzyć w systemie plików dowiązania symboliczne i twarde (symbolic links i hard links)?

[Photoshop][Grafika] Jak szybko zrobić "drewnianą" teksturę?

[WML][PHP] Jak stworzyć stronę WML w skryptach PHP?

[PHP] Jak zrobić przejście do nowej linii, bo \n nie działa na stronie HTML?

[Windows] Jak ustawić poprawny adres strony startowej gdy wirus lub program zmienił go na inny?

[PHP] Jak obsłużyć dowolne poddomeny (subdomeny) dla domeny głównej, która może przechwycić każdą domenę?

[JavaScript] Jak wykonać formularz z wyborem wyszukiwarek, gdzie po wpisaniu słów zostaną one wyszukane we wskazanej wyszukiwarce?

[Wyr. regularne] Jak dopasować wyrażenie zawierające jedną kropkę?

[PHP] Jak pobrać dowolny plik z serwera FTP?

[PHP] Jak wykonać skrypt tylko jeden raz dla danego numeru IP?

[PHP] Jak udostępnić plik do pobrania pod inną nazwą niż oryginalna?

[PHP] Jak rozbić tekst na osobne znaki i np. dodać między nimi spację?

[PHP] Jak odczytać parametry biblioteki GD i czy została zainstalowana?

[PHP] Jak narysować obiekt 3D poruszony w trzech wymiarach?

[PERL] Jak przetwarzać wszystkie, pojedyncze słowa z wielu linijek tekstu?

[MySQL][PHP] Jak wybrać losowy rekord (lub losowe rekordy) z tabeli?

[MySQL][PHP] Jak stworzyć alfabetyczny podział danych?

[PHP] Jak zamienić łańcuch z datą w formacie YYYY-MM-DD HH-MM-SS na składowe daty?

[PHP] Jak logować unikatowe numery IP użytkowników z całego dnia?

[HTML/CSS] Jak wykonać szablon strony bez użycia tabel, tworząc dwie kolumny, nagłówek i stopkę?

[PHP] Jak odbierać dane pochodzące z różnych pól formularza?

[PHP] Jak wykryć system operacyjny użytkownika?

[PHP] Jak tworzyć dokumenty PDF z polskimi znakami i konwertować pliki TXT na PDF?

[Flash] Jak wykonać przekształcenia punktów w dwóch płaszczyznach (2D): skalowanie, obracanie i przesuwanie względem dowolnego punktu w przestrzeni?

[PHP] Jak wypisać wszystkie kombinacje (licznik) dla dowolnego alfabetu na określonej ilości kolumn?

[JavaScript] Jak wypisać aktualną porę roku lub liczbę dni do kolejnej pory roku?

[SVG] Jak wykonać animowany guzik z odnośnikiem?

[PHP] Jak nałożyć na obrazek inny obrazek z określoną przezroczystością?

[Windows] Jak odszyfrować hasło użytkownika w programie Gadu-Gadu?

[PHP] Jak zapamiętać wartości zmiennych wewnątrz funkcji podczas wielokrotnego wywoływania jej?

[PHP][MySQL][XML] Jak wykonać kanał RSS dla newsów lub innych danych?

[JavaScript] Jak po najechaniu myszą na akapit powiększyć w nim czcionkę, a po zjechaniu pomniejszyć?

[Linux][MySQL] Jak z poziomu skryptu shell pobrać dane z bazy?

[PHP] Dlaczego wcale nie można wysłać plików na serwer (upload) lub nie można wysłać plików większych niż 2 MB?

[PHP][MySQL] Jak stworzyć zapytanie, gdy warunków wyszukiwania w formularzu jest dużo?

[Linux] Jak filtrować linijki pliku aby spełniające warunki wyszukiwania pokazać lub zapisać w innym pliku?

[PERL] Jak policzyć częstotliwość występowania słów w pliku?

[PERL] Jak z tablicy pobrać tylko wartości liczbowe?

[PHP] Jak wygenerować tabelę o dowolnej ilości kolumn mając do dyspozycji dowolną ilość elementów wstawianych do tej tabeli?

[PHP][JavaScript] Jak stworzyć osobne okno przeglądarki, dopasowujące się automatycznie do wielkości wyświetlanego w nim obrazka?

[Java] Jak zamienić liczbę dziesiętną na binarną?

[MySQL] Jak za pomocą podzapytania pobrać osoby, które mają ocenę wyższą od średniej?

[PHP] Jak pozbyć się w linkach identyfikatora sesji PHPSESID?

[Windows][IE] Jak wykorzystać na stronie nietypowe, dowolne czcionki w przeglądarce Internet Explorer?

[PHP] Jak wypisać liczby pierwsze, które pomnożone dadzą określoną liczbę?

[JavaScript] Jak wykonać odnośnik będący zwykłym tekstem (nie do odróżnienia od tekstu)?

[XML] Jak zdefiniować elementy w DTD strony?

[IE] Jak automatycznie dodać do wpisanego adresu www. i .com?

[PHP][MySQL] Jak zrobić uniwersalne porcjowanie wyników na stronie, aby nie pokazywała się cała zawartość bazy danych?

[HTML/CSS] Jak dołączyć do strony HTML inną stronę lub jej fragment?

[Inne] Jak w programie ViRC, automatycznie zarejestrować nick przy połączeniu z serwerem IRCX?

[Flash][PHP][XML] Jak przesłać zawartość tablicy z PHP do Flasha?

[E-biznes] Jak napisać prośbę o sprostowanie nieprawdziwych informacji?

[PHP] Jak stworzyć przełącznik dla wersji językowych strony?

[Windows] Jak stworzyć skrót do strony WWW na pulpicie Windows i w jaki sposób można uruchamiać stronę klawiszem.

[JavaScript][XML] Jak usunąć wszystkie elementy z wnętrza gałęzi DOM razem z podrzędnymi?

[PostgreSQL][PHP] Jak zapisać i potem odczytać grafikę lub dowolny plik w bazie danych?

[Apache] Jak zwiększyć długość nazw plików widocznych w indeksie?

[PHP] Jak policzyć zajętość pamięci przez wartości w zmiennych PHP?

[Apache] Jak wylogować się ze strony na hasło stosującej .htaccess?

[PHP][MySQL] Jak zainstalować skrypt do zarządzania bazami danych phpMyAdmin?

[Linux] Jak wykryć proces korzystający z określonego pliku?

[PHP] Jak pokazać aktualny czas w formacie GG:MM?

[MySQL] Jak pobrać dane z dzisiaj bez jawnego podawania daty?

[Linux] Jak zmienić prawa dostępu dla całej struktury katalogów i plików?

[MySQL] Jak pobrać rekordy pomiędzy dwiema datami?

[JavaScript] Jak umieścić warstwę aby stale znajdowała się wycentrowana w poziomie na dole okna przeglądarki?

[PHP] Jak umieścić na stronie własną obsługę wyszukiwarki Google (Google API)?

[HTML/CSS] Jak nałożyć na zwykły tekst szum w postaci rys lub śniegu?

[HTML/CSS] Jak pokazać aktualny status Yahoo! Messenger (czy użytkownik jest online)?

[PHP] Jak pobrać zdalny plik na lokalny serwer raz dziennie?

[MySQL] Jak zmienić nazwisko w tabeli pracowników dla określonego etatu w tabeli etatów?

[PHP] Jak stworzyć koszyk zamówień do sklepu internetowego z wykorzystaniem cookies?

[MySQL][SQLite][PostgreSQL] Jak pobrać dane tylko z jednej lub kilku kolumn tabeli?

[MySQL] Jak pobrać i zapisać do pliku wybrane dane ze zdalnej tabeli?

[HTML/CSS] Jak zrobić cień pod zdjęciem, tabelą lub grafiką, aby całość ładnie wyglądała na stronie?

[HTML/CSS] Jak ustalić odległości między elementami, np. H3 i UL?

[Linux][Bash] Jak pobrać i przetworzyć wszystkie parametry wywołania skryptu?

[XML][PHP] Jak umieścić deklarację (nagłówek) XML w pliku PHP?

[Inne] Jak przeliczać wartości z systemu dwójkowego na szesnastkowy i odwrotnie?

[Flash] Jak wykonać animację rysującą okrąg?

[PHP][Grafika] Jak dodać w tle zdjęcia dwie, przesunięte i rozjaśnione kopie?

[MySQL] Jak utworzyć nową tabelę, ale tylko wtedy, gdy jeszcze nie istnieje tabela o takiej nazwie?

[JavaScript] Jak zmienić kolor pola tekstowego formularza po wybraniu określonych wartości z select/option?

[E-biznes] Co to jest Netykieta i dlaczego powinno się jej przestrzegać w Internecie?

[JavaScript] Jak wykonać zablokowany, widoczny odnośnik, na którym nie można kliknąć?

[JavaScript] Jak w polu tekstowym formularza zamieniać automatycznie przecinki na kropki?

[PHP] Jak wypisać całą tablicę znaków ASCII na ekranie?

[PHP] Jak obliczyć ilość przesłanych bajtów podczas pobierania różnych plików ze strony WWW?

[PHP] Jak rysować za pomocą linii przerywanych lub wielokolorowych?

[PHP] Jak pokazać dowolną ilość danych w formie wykresu kołowego?

[JavaScript] Jak stworzyć elementy strony migające w momencie najechania na nie myszką?

[PHP][MySQL][Windows] Jak uaktywnić obsługę MySQL z poziomu PHP?

[PHP][Windows] Jak odczytać lub zapisać dane w rejestrze systemowym?

[HTML/CSS] Jak wyświetlić na ekranie kod HTML ze znakami < i >?

[Grafika][Photoshop] Jak rozjaśnić zdjęcie w wybranych miejscach i usunąć ciemne przebarwienia?

[PHP] Jak zamienić unixowy znacznik czasu (timestamp) na składowe daty i czasu?

[MySQL] Jak powiązać tabele w relacji wiele do wielu, na przykładzie autorów książek z tytułami?

[PHP][Wyr. regularne] Jak pobrać sam nagłówek z listu zapisanego w pliku?

[PHP] Jak zainstalować język PHP dla serwera Apache pod Windows?

[JavaScript] Jak zawartość formularza wysłać jednocześnie do kilku różnych skryptów przetwarzających dane?

[HTML/CSS] Jak wyłączyć paski przewijania?

[PHP] Jak odczytać zmienne i wartości sesji znajdujących się w pliku?

[Photoshop][Grafika] Jak zdefiniować obszar o kształcie elipsy z rozmyciem na brzegach i na tym zaznaczeniu wykonać dalszą obróbkę?

[JavaScript] Jak sprawdzić, czy w formularzu podany został poprawnie kod pocztowy w postaci "xx-xxx"?

[Windows] Jak uruchomić w Windowsie lokalne nazwy domen, aby zamiast numeru IP (np. 127.0.0.1) można było wpisać np. www.domenalokalna.com?

[HTML/CSS] Jak umieścić na stronie dowolny kursor, zmieniający się po najechaniu na link?

[JavaScript] Jak sprawdzić czy różne pola formularza zostały wypełnione/wybrane i zmusić użytkownika do uzupełnienia danych?

[MySQL] Jak posortować daty, aby puste, zerowe lub NULL były zawsze na końcu?

[JavaScript] Jak włączyć lub wyłączyć arkusz stylów na aktualnej stronie?

[JavaScript] Jak usunąć z tekstu wszystko oprócz liczb?

[HTML/CSS] Jak umieścić w tabeli tło graficzne?

[E-biznes] Jak napisać list w sprawie wymiany bannerów reklamowych?

[Linux][PHP] Jak uruchomić stronę PHP co jakiś czas przy pomocy crona?

[PHP] Jak dodać do strony zawartość pliku tekstowego, innej strony PHP lub strony HTML?

[PHP] Jak usunąć z tekstu znaki, które nie należą do określonego zbioru?

[PHP] Jak wygodnie tworzyć różnokolorowe, kropkowane poziome paski?

[Linux] Jak naprawić uszkodzony system plików?

[PHP][XML] Jak wstawić elementy strony <?xml aby nie generowały błędów w kodzie PHP?

[Flash] Jak wykonać menu poziome z dodatkowymi, rozwijanymi menu?

[Linux] Jak wejść na stronę udając innego klienta, z innym wpisem UserAgent?

[Java] Jak zainstalować Javę w przeglądarkach aby uruchamiać programy na stronach WWW?

[PHP] Jak w zależności od akceptowanego języka skierować użytkownika na stronę napisaną w jego języku?

[JavaScript] Jak zaznaczyć kolorem aktualnie wybraną opcję w polu select/option?

[HTML/CSS] Co zrobić, żeby obrazek przylegal do krawędzi tabeli?

[PHP] Jak zawartość katalogu wypisać posortowaną alfabetycznie?

[JavaScript] Jak otworzyć nowe okienko z dużym zdjęciem po kliknięciu miniaturki?

[Flash] Jak po kliknięciu jednego obiektu, a następnie drugiego, przenieść kolor z pierwszego na drugi?

[PHP] Jak nałożyć na zdjęcie kolor w trybie nakładki (overlay)?

[MySQL][PHP] Jak pokazać podobne produkty, które były najczęściej kupowane razem z wybranym produktem?

[Grafika][Photoshop] Jak pozbyć się czerwonych oczu na zdjęciu?

[PHP] Jak sprawdzić czy numer rachunku bankowego (NRB) został wpisany poprawnie?

[HTML/CSS] Jak wykonać przejścia pomiędzy stronami WWW, które wyglądają podobnie do stosowanych w prezentacjach, gdzie nowa strona pojawia się np. od środka lub wjeżdża z boku?

[MySQL] Jak wybrać rekordy w kalendarium, pasujące do aktualnego miesiąca i dnia, obliczając ilość minionych lat?

[SVG][JavaScript] Jak po kliknięciu w tekst ukryć/pokazać wybraną grupę figur?

[MySQL][PHP] Jak zakładać i kasować tabele w bazie danych?

[PostgreSQL][Windows] Jak zainstalować bazę danych Postgres pod dowolnym systemem Windows?

[JavaScript][IE] Jak zablokować przewijanie pola textarea kółkiem myszy w IE?

[PHP] Jak wyszukiwać rekordy spełniające określone kryteria w bazie danych dBase (dbf)?

[MySQL] Jak uzyskać unikatowe kombinacje dwóch lub większej ilości kolumn w tabeli?

[PHP] Jak usunąć pierwszy element tablicy?

[PHP] Jak w pliku tekstowym wykryć powtarzające się linie i policzyć unikatowe elementy?

[PHP] Jak przekazane w odsyłaczu słowo wyróżnić w treści strony?

[JavaScript][IE] Jak zablokować działanie klawiszy w Internet Explorerze i Netscape?

[PHP] Jak stworzyć ankietę (sondę), aby można było oddać tylko jeden głos lub określoną ilość głosów?

[E-biznes] Jak znacznie zwiększyć oglądalność serwisu stosując wymianę linków, które wcale nie będą służyć do klikania?

[Flash] Jak obracać obiekt 3D w trzech wymiarach (animacja 3D)?

[PHP][Grafika] Jak wykryć na zdjęciu punkty wypalone (całkiem białe)?

[HTML/CSS] Jak wykryć przeglądarkę Internet Explorer?

[JavaScript] Jak zablokować guzik "submit" do momentu wybrania pola "radio"?

[JavaScript][PHP] Jak wykryć czy użytkownik ma włączony JavaScript?

[JavaScript] Jak po kliknięciu w odnośnik otworzyć okienko na całą szerokość ekranu i przesunąć je do wybranej pozycji?

[PHP][Grafika] Jak obsłużyć błędy w skryptach generujących grafikę?

[JavaScript] Jak po kliknięciu w guzik wybrać określoną listę opcji dla elementu select/option?

[PHP] Jak usunąć z katalogu pliki wybrane za pomocą pól checkbox?

[HTML/CSS] Jak stworzyć tabelę z pustymi komórkami w narożniku?

[PHP][Windows] Jak zainstalować pakiet PEAR?

[Windows] Jak z poziomu linii komend lub pliku wsadowego wysłać e-mail, również z załącznikiem?

[PHP] Jak umieścić w plikach dane, które mają pokazać się dla aktualnego dnia roku?

[PHP] Jak zapisać do pliku zawartość tablicy, aby każdy jej element był w nowym wierszu?

[PHP] Jak zmienić wielkość liter (na małe lub duże) w kluczach tablicy asocjacyjnej?

[PHP] Jak zapisywać do pliku numery IP osób odwiedzających stronę?

[MySQL] Jak do aktualnej daty NOW() dodać 100 sekund lub je od niej odjąć?

[Photoshop][Grafika] Jak uzyskać efekt starego pergaminu?

[PHP][Apache] Jak zmienić ustawienia PHP w pliku .htaccess?

[PHP] Jak sprawdzić czy tekst zawiera co najmniej 5 różnych liter i cyfr?

[PHP][XML] Jak przetworzyć złożone dokumenty XML do postaci tablicy w PHP?

[Linux] Jak wylistować 10 ostatnio dodanych plików?

[JavaScript] Jak wykonać kalkulator uprawnień (chmod) dostępu do plików?

[PHP] Jak zrobić stronę dostępną na hasło tylko dla wybranych użytkowników?

[PHP] Jak sprawdzić datę i czas ustawione na dowolnym serwerze WWW?

[PHP][SQLite] Jak zakładać i usuwać bazy danych SQLite?

[Java] Jak zainstalować bibliotekę Java Mail aby mieć dostęp do funkcji związanych z pocztą elektroniczną?

[JavaScript] Jak wyłączyć grupę elementów radio po wybraniu określonego checkboxa?

[PHP] Jak wypisać klucze i wartości dla tablicy asocjacyjnej?

[PostgreSQL][PHP] Jak zrobić uniwersalne porcjowanie wyników na stronie, aby nie pokazywała się cała zawartość bazy danych?

[MySQL] Jak zamienić w wyniku wartości liczbowe 1 i 0 na odpowiadające im tekstowe "tak" i "nie"?

[MySQL][PostgreSQL] Jak posortować zbiór wyników z zapytania?

[PHP] Jak skrócić długie adresy URL z dużą ilością katalogów?

[JavaScript] Jak stworzyć zegarek (timer), który w określonym czasie wykona dowolną instrukcję (np. skoczy do innej strony)?

[JavaScript] Jak policzyć liczbę wyrazów w polu textarea formularza?

[HTML/CSS] Jak wykonać reklamę w postaci ukośnego paska w narożniku strony?

[JavaScript] Jak stworzyć guzik z tekstem i grafiką do wysyłania formularza?

[PHP] Jak pokolorować źródło kodu dla różnych języków programowania, np. PHP, Java, Perl, C, Delphi, Python?

[PHP] Jak umieścić w jednym pliku kod PHP i grafikę, tak, aby nie trzeba było pobierać osobnych plików graficznych?

[Grafika][Photoshop] Jak utworzyć poziome, przeźroczyste paski na obrazku?

[PHP][Windows] Jak uruchomić w PHP funkcje szyfrujące Mcrypt?

[JavaScript] Jak po naciśnięciu wybranego klawisza przejść na przypisaną mu stronę WWW?

[JavaScript] Jak wybierając pozycję w jednym zestawie opcji typu RADIO wybrać jednocześnie określoną pozycję w innych zestawach opcji RADIO?

[Inne] Jak zablokować serwisy blokujące serwery "open relay", m.in. ORDB czy DNSBL?

[Flash] Jak tworzyć dynamiczne maski na przykładzie okręgu będącego maską rysowaną w czasie rzeczywistym?

[HTML/CSS] Jak umieścić tekst na grafice, bez edytowania obrazka w programie graficznym?

[XML][XSLT] Jak ponumerować kolejne rekordy/elementy?

[JavaScript] Jak bez przeładowania strony sumować ceny produktów natychmiast po zmianie ilości w polu formularza?

[HTML/CSS] Jak stworzyć stałe nagłówki i przewijaną zawartość tabeli?

[PHP] Jak pobrać ze strony zawartość znaczników META?

[JavaScript] Jak pobrać ze strony elementy mające określoną nazwę klasy?

[PHP] Jak wypisać zawartość (elementy) tablicy?

[Flash] Jak policzyć oraz pokazać ile zostało lub minęło lat, dni, godzin, minut i sekund względem określonej daty?

[PHP] Jak automatycznie pokolorować na przemian wiersze tabeli, aby była bardziej czytelna?

[JavaScript] Jak zezwolić na wpisywanie w fomularzu tylko określonych znaków?

[PHP] Jak podzielić tekst co określoną liczbę spacji?

[Linux] Jak zamienić w pliku tekstowym wszystkie znaki na duże lub na małe?

[HTML/CSS] Jak automatycznie odświeżyć stronę co określoną liczbę sekund?

[JavaScript] Jak wydrukować stronę WWW klikając na guzik lub link?

[PHP] Jak dopisać dane na początku pliku tekstowego?

[Flash] Jak wykonać efekt animowanego połysku lub refleksu?

[PHP] Jak utworzyć funkcję, która może mieć dowolną liczbę argumentów?

[Photoshop][Grafika] Jak wykonać snopy światła?

[JavaScript] Jak po najechaniu myszą na komórkę tabeli zmienić jej styl CSS?

[Procmail] Jak przesłać na inne konto list przychodzący na określony adres?

[PHP] Jak policzyć wyrazy usuwając z tekstu znaki specjalne i jednoliterowe?

[PHP] Jak usunąć dowolną ilość znaków na początku tekstu?

[PHP] Jak stworzyć system komentarzy pod newsami, artykułami lub zdjęciami bez użycia bazy danych?

[PHP] Jak uzyskać datę pierwszego wystąpienia określonego dnia tygodnia w miesiącu, np. pierwszego wtorku w marcu 2006?

[E-biznes][Wyszukiwarki] Jak poprawić pozycję strony w wyszukiwarkach i w jaki sposób wykorzystać webpositiong?

[Java] Jak dopisać dane na końcu pliku tekstowego?

[Linux][Bash] Jak zmienić kodowanie polskich znaków między ISO-8859-2 i Windows-1250?

[PHP][MySQL] Jak wygenerować statyczny plik .html z bazy danych?

[MySQL][PHP] Jak uzyskać kolejny numer (id) ostatnio wstawionego rekordu?

[HTML/CSS] Jak podzielić tekst na kolumny?

[HTML/CSS] Jak ustawić stałą szerokość elementów select/option?

[Linux] Jak usunąć procesy zawierające określoną nazwę, np. httpd?

[JavaScript] Jak podczas wpisywania tekstu w polu textarea zamienić znaki enter na spacje?

[MySQL][PHP] Jak wyszukiwać słowa we wszystkich polach tabeli, bez względu na nazwy i liczbę pól?

[JavaScript] Jak przejść natychmiast kilka stron wstecz lub do przodu?

[Linux] Jak wypisać nazwy użytkowników i ich powłoki shell?

[PHP] Jak zamienić wielkość liter w kluczach tablicy na małe lub duże?

[JavaScript] Jak wykonać okienko na warstwie, wysuwające się z boku strony po najechaniu myszą i przesuwające się płynnie w pionie?

[JavaScript] Jak zmienić kolor komórki tabeli po najechaniu na nią myszą?

[PHP] Jak stworzyć zdjęcie w sepii (efekt duotone)?

[Java] Jak odczytać zawartość pliku tekstowego i pokazać go na ekranie?

[MySQL] Jak wybrać wyrazy w polu zaczynające się na literę od A do D?

[PHP] Jak uprościć wielokrotne warunki logiczne OR w instrukcji warunkowej IF?

[Flash] Jak przypisać dźwięki do guzików?

[JavaScript] Jak po najechaniu na odnośnik lub tekst zmienić jego kolor wielokrotnie, w dowolnej kolejności?

[PHP] Jak zdefiniować zmienne, ścieżki i ustawienia dla tej samej strony WWW działającej lokalnie (pod Windowsem) i na serwerze w Sieci?

[PHP] Jak pokazać zawsze aktualną datę przy Copyright w stopce strony?

[PHP] Jak sprawdzić czy liczba jest parzysta bądź nieparzysta?

[HTML/CSS] Jak umieścić tło graficzne w tabeli aby nie powtarzało się wielokrotnie, tylko było widoczne raz w dowolnym miejscu tabeli?

[JavaScript] Jak w formularzu uaktywnić zablokowane pole tekstowe (input, textarea) dopiero bo wpisaniu czegokolwiek do innego pola tekstowego?

[MySQL][PHP][Bezpieczeństwo] Jak zabezpieczyć bazę danych przed włamaniem za pomocą dopisania fragmentu kodu w formularzu lub adresie URL (SQL Injection)?

[Grafika][Photoshop] Jak wykonać przezroczyste tło w obrazku GIF?

[VBScript] Jak w zmiennej tekstowej umieścić wyrazy w cudzysłowie?

[Flash] Jak przekazać do następnej klatki wartość pola checkbox?

[HTML/CSS] Jak po najechaniu lub kliknięciu myszą na odnośnik zmienić jego właściwości, np. kolor?

[Apache] Jak stworzyć ścieżki do pliku, które w rzeczywistości są adresami do skryptów .php z parametrami?

[HTML/CSS] Jak zmienić kolor pasków przewijania w ramce typu frame/iframe?

[PHP] Jak zamienić datę YYYY.MM.DD na format angielski, np. 23 September 2004?

[Flash] Jak wykryć wersję odtwarzacza Flash, z jakiej korzysta użytkownik?

[PHP] Jak w formularzu oprócz rozwijanej listy dać użytkownikowi możliwość wpisania dodatkowej opcji?

[Flash] Jak rysować linie za pomocą myszy wewnątrz określonego obszaru?

[Java] Jak odczytać rozdzielczość ekranu i umieścić okno JFrame centralnie?

[Windows][IE] Jak zainstalować plugin do przeglądania stron VRML w przeglądarkach Internet Explorer, Opera i Netscape?

[PHP] Jak sprawdzić czy IP użytkownika mieści się w określonym zakresie numerów IP?

[MySQL][PHP] Jak w tym samym czasie połączyć się z różnymi bazami danych i wysyłać do nich pytania?

[Flash] Jak uzyskać liczbę z dowolną dokładnością, np. 2 miejsc po przecinku?

[JavaScript] Jak policzyć w formularzu ilość wszystkich elementów lub pól określonego typu, np. tekstowych?

[Linux][Windows] Jak wykryć serwer zajmujący się wymianą poczty (rekord MX dla domeny)?

[Photoshop][Grafika] Jak zrobić neonowy napis?

[Windows][Apache] Jak stworzyć plik .htaccess?

[Linux][Bash] Jak sprawdzić czy liczba jest parzysta bądź nieparzysta?

[PHP][Bezpieczeństwo] Dlaczego w nowych wersjach PHP należy odczytywać zmienne za pomocą $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SERVER, $_ENV, $_FILES, $_REQUEST i $_SESSION?

[PHP] Jak skrócić tekst do stałej długości np. 30 znaków?

[HTML/CSS] Jak umieścić tekst na stronie w dwóch kolumnach?

[Java] Jak zapisać dane tekstowe do pliku?

[PHP] Jak wyłączyć pokazywanie komunikatów o błędach w skryptach PHP?

[Linux] Jak przeszukać programem "grep" ostatnie x linii w pliku tekstowym?

[Photoshop][Grafika] Jak zrobić wypukły guzik z tła?

[PHP] Jak pobrać plik tekstowy i zamieniajacy wszystkie \ na \\\\ lub $ na #?

[PHP] Jak wykonać kod tylko w określonych wersjach PHP?

[PHP] Jak odebrać z formularza dane pochodzące z pola wielokrotnego wyboru typu "select"?

[PHP][SVG] Jak wygenerować plik SVG z poziomu pliku PHP (plik z rozszerzeniem .php)?

[PHP] Jak wypisać dostępne w PHP algorytmy i tryby szyfrowania?

[JavaScript] Jak zablokować/odblokować listę select/option po wybraniu przycisku radio?

[PHP] Jak wykonać dodawanie dwóch liczb wpisanych do formularza?

[PHP] Jak przerwać wykonywanie pętli (for, foreach, while, do...while)?

[JavaScript] Jak otworzyć lub przeładować strony w kilku ramkach typu iframe po kliknięciu na stronie głównej lub w dowolnej z ramek?

[PHP] Jak porównać poszczególne wiersze w tablicach dwuwymiarowych?

[Grafika] Jak i w jakiej rozdzielczości skanować zdjęcia aby nadawały się do publikacji na stronach WWW?

[Windows] Jak zmienić boczny panel wyszukiwania w Internet Explorerze na wyszukiwarkę Google?

[VBScript] Jak pokazać słownie aktualny dzień tygodnia?

[MySQL] Jak wykonać polecenia SQL z pliku tekstowego?

[PHP] Jak wykryć czy osoba łączy się przez serwer Proxy (cache) i jak odczytać jej oryginalny numer IP?

[PHP] Jak wysłać maila aby można było podać dowolnego nadawcę i dołączyć wielu odbiorców w polach Cc lub Bcc?

[Flash][JavaScript] Jak podstawić obrazek statyczny (jpg, gif) gdy przeglądarka nie obsługuje Flasha?

[Linux] Jak ustawiać prawa dostępu do plików za pomocą chmod?

[Photoshop][Grafika] Jak wykonać dowolny kształt dla narzędzia Custom Shape (Kształt własny)?

[JavaScript] Jak w zależności od pory dnia pokazać stosowny komunikat?

[MySQL][SQLite] Jak wybrać rekordy z liczbami, które znajdują się najbliżej podanej wartości?

[Flash] Jak wykonać animację, która uruchomi się dopiero po podaniu właściwego hasła?

[PHP] Jak automatycznie pokazać datę ostatniej modyfikacji wybranego pliku lub strony WWW?

[PHP] Jak mnożyć macierze?

[Java] Jak utworzyć plik .jar z archiwum klas i innych zasobów?

[MySQL] Jak wykonać duplikat (kopię) tabeli w tej samej bazie?

[Java] Jak skompresować plik w archiwum formatu GZIP?

[PHP] Jak stworzyć graficzny wynik słupkowy np. dla ankiety?

[HTML/CSS] Jak wykonać cieniowane napisy na stylach CSS?

[JavaScript] Jak po kliknięciu w obrazek w ramce iframe pokazać go na stronie w pełnym rozmiarze?

[PostgreSQL][Linux] Jak uzyskać polskie kodowanie i sortowanie w bazie danych?

[Wyszukiwarki] Jak w Google zobaczyć inne strony, które piszą o Twojej?

[JavaScript] Jak rozbić w zmiennych długie teksty na kilka linijek?

[Java] Jak policzyć największy wspólny dzielnik (NWD)?

[PHP] Jak wyliczyć datę dla pierwszego dnia tygodnia (poniedziałku)?

[JavaScript][PHP] Jak zamienić dowolny tekst na polecenia document.writeln() w JavaScript?

[JavaScript] Jak poinformować, że okno przeglądarki jest zbyt małe?

[PHP] Jak w polu select/option po przeładowaniu strony ustawić wybraną wcześniej wartość w formularzu?

[PHP] Jak policzyć liczbę bitów służącą do zapisania liczby?

[XML] Jak umieścić w XMLu elementy HTML, np. odnośnik lub grafikę?

[Grafika] Jak wykonać zdjęcie ekranu (zrzut ekranu, screen)?

[Procmail] Jak pobrać do dalszego przetwarzania treść listu, czyli zawartość pola body?

[HTML/CSS] Jak po kliknięciu w adres e-mail od razu ustalić tytuł listu?

[Java] Jak stworzyć przewijany, animowany napis?

[Flash][IE] Jak po naciśnięciu guzika dodać stronę do ulubionych w IE?

[JavaScript] Jak po kliknięciu w guzik odesłać użytkownika na losową stronę WWW?

[Linux][Windows] Jak uruchomić własne radio nadające w systemie SHOUTcast (MP3)?

[Flash] Jak po kliknięciu w guzik załadować do okna tekstowego stronę WWW (HTML) z użyciem stylów CSS?

[IE] Jak zmienić treść w nagłówku i stopce na wydruku strony WWW w Internet Explorerze?

[Procmail] Jak pozbyć się większości maili z wirusami w załącznikach?

[PHP][MySQL][JavaScript] Jak utworzyć pole select/option, w którym można przestawiać kolejność rekordów tabeli?

[Java] Jak posortować wyrazy napisane w języku polskim?

[PHP] Jak wykonać przekształcenia punktów w dwóch płaszczyznach (2D): skalowanie, obracanie i przesuwanie względem dowolnego punktu w przestrzeni?

[Flash] Jak zamienić liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym na dowolny inny system, np. dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy, trzydziestkowy?

[PHP] Jak stworzyć prosty skaner portów?

[JavaScript] Jak sprawdzić czy przeglądarka obsługuje JavaScript?

[PHP] Jak wykonać zaawansowany test wyboru lub quiz, gdzie po rozwiązaniu będą widoczne poprawne pytania?

[HTML/CSS] Jak umieścić komentarze w definicji stylów CSS?

[PHP] Jak otrzymać wiadomość mailem, gdy Google zaindeksuje stronę?

[MySQL][PHP] Jak wykonać przełącznik stanów dla rekordu tabeli (włączanie/wyłączanie rekordu po kliknięciu)?

[HTML/CSS] Jak stworzyć typowe układy tabelek?

[HTML/CSS] Jak zmienić kolor obramowania obrazka, który jest odnośnikiem i ma ustawiony border="1"?

[PHP] Jak automatycznie łamać długie teksty na wiele kolumn?

[Windows] Jak odczytać informacje o wszystkich rekordach DNS dla domeny?

[HTML/CSS] Jak zmienić wygląd i kolorystykę elementów formularzy?

[MySQL] Jak zsumować ceny i podać ilość produktów w grupach towarów?

[PHP] Jak do formularza dodać opcję wstawienia pliku i potem ten plik wysłać jako załącznik mailem do odbiorcy z innymi danymi z formularza?

[Flash] Jak przekazać do bannera typu Flash adres strony docelowej, który może być zmieniany przez użytkownika bez ingerencji w źródło bannera?

[PERL] Jak zmienić prawa dostępu do pliku?

[PHP] Jak pokazać datę ostatniej aktualizacji plików w katalogach i podkatalogach?

[JavaScript] Jak zablokować lub odblokować guzik "submit" formularza w zależności od zawartości pola tekstowego?

[Apache] Jak zabronić pobierania plików w częściach?

[PHP] Jak usunąć z pliku puste linie i komentarze?

[WML][PHP] Jak stworzyć bramkę do wysyłania maili?

[HTML/CSS] Jak pozycjonować elementy wewnątrz innych elementów stosując warstwy?

[MySQL] Jak ograniczyć zużycie zasobów przez użytkowników, np. ograniczając im ilość zapytań SELECT w ciągu godziny?

[PHP][JavaScript] Jak zabezpieczyć formularz przed robotami spamującymi strony?

[HTML/CSS][IE] Jak wykonać przezroczystą ramkę iframe?

[JavaScript] Jak stworzyć menu w postaci przełączanych kliknięciem obszarów?

[JavaScript] Jak ustawić cookie ważne przez dowolny czas dla określonej ścieżki i domeny?

[JavaScript] Jak policzyć silnię rekurencyjnie?

[JavaScript] Jak ograniczyć liczbę zaznaczonych pól checkbox do np. 4 pozycji z 10?

[PHP] Jak dane z formularza na jednej stronie przenieść do formularza na innej stronie?

[PHP] Jak sprawdzić poprawność danych w formularzu?

[Linux] Jak bezpiecznie tworzyć kopię (mirror) całego serwisu, uaktualniając tylko zmienione pliki?

[PHP] Jak policzyć współczynnik NPV (Net Present Value - wartość bieżąca netto)?

[MySQL] Jak optymalizować tabele przez dodawanie indeksów?

[Photoshop][Grafika] Jak pokolorować czarno-białe zdjęcie?

[Flash][IE] Jak po naciśnięciu guzika ustawić stronę jako startową w IE?

[HTML/CSS] Jak uniemożliwić wydrukowanie strony WWW?

[PHP] Jak policzyć ilość sekund między dowolnymi datami wykluczając z obliczeń wybrane dni tygodnia, np. sobotę i niedzielę?

[Flash] Jak uruchomić/otworzyć plik .swf?

[PHP] Jak szybko wykryć, które formaty graficzne obsługuje biblioteka GD?

[E-biznes] W jakiej postaci rozesłać informację prasową do mediów?

[PHP] Jak otworzyć okienko popup dopasowane wielkością do zdjęcia?

[MySQL] Jak dokonać złączenia tabel w jedną, z dodatkowymi kolumnami.

[JavaScript] Jak zmienić styl jednego z klikniętych, wielu wspólnych elementów?

[Apache] Jak zainstalować serwer Apache pod Windows?

[JavaScript] Jak zrobić animowane przyciski w menu, zmieniające się po najechaniu myszką?

[Flash] Jak stworzyć "preloader" kołowy pokazujący postęp wczytywania animacji?

[PHP] Jak przeskalować wszystkie zdjęcia w katalogu, aby np. utworzyć miniatury?

[PHP] Jak tekst z pola textarea pokazać na stronie z zachowaniem spacji i przejść do nowych linii?

[Linux] Jak wysłać list używając w lini poleceń programu mail?

[PHP] Jak policzyć kombinację liniową wartości z tablic?

[Apache][Windows] Jak zatrzymać lub uruchomić serwer działający w trybie usługi?

[PHP][XML] Jak pobrać środkowe elementy ze wskazanego drzewa?

[PHP] Jak zapisać dane z formularza do pliku i wysłać je pod wskazany adres email?

[Inne] Jak określić macierze transformacji dla punktów w przestrzeni 2D?

[JavaScript] Jak usunąć współrzędne kliknięcia w guzik graficzny (np. &x=22&y=7), pojawiające się w momencie wysyłania formularza?

[PHP] Jak nałożyć na zdjęcie kolor o określonej przezroczystości (przezroczysta barwna warstwa)?

[Flash] Jak stworzyć tło i postać w grach planszowych?

[PHP] Jak przedłużyć czas wykonywania skryptu ponad standardowe 30 sekund?

[JavaScript] Jak wyświetlić opis odnośnika w pasku statusu przeglądarki?

[JavaScript] Jak za pomocą kliknięcia w odnośnik lub ikonę ustawić stronę jako startową?

[JavaScript] Jak po wybraniu tytułu filmu z listy select/option pokazać film w polu poniżej?

[PHP] Jak zamienić tekst na postać binarną (zera i jedynki) lub odwrotnie?

[PERL] Jak wykonać określony kod w określonych godzinach?

[JavaScript] Jak uzyskać nazwę dnia tygodnia dla dowolnej daty?

[Java] Jak posortować wyrazy ze względu na ilość liter i dodatkowo alfabetycznie?

[HTML/CSS] Jak po najechaniu zmienić kolor tła odnośnika?

[PERL][Apache] Jak policzyć ilość wysłanych przez serwer danych na podstawie pliku z logami?

[PHP] Jak zabezpieczyć własne strony przed pobieraniem ich programami do ściągania całych witryn?

[JavaScript] Jak pobrać dane od użytkownika za pomocą okienka dialogowego?

[Flash] Jak za pomocą ActionScript powiększyć Movie Clip po najechaniu na niego myszą?

[JavaScript] Jak wykryć czy pole textarea zostało przewinięte do końca?

[PHP][XML] Jak odwołać się do wewnętrznych gałęzi rekordu nie mając nazwy kolejnych gałęzi?

[PHP] Jak policzyć ile zostało lub minęło lat, dni, godzin, minut i sekund względem określonej daty?

[Flash] Jak używać komponentu ScrollBar do przewijania pola tekstowego?

[Java] Jak uruchomić program (class, jar) bez dodatkowego okienka konsoli?

[Flash] Jak przewijać w poziomie różne zapętlone klipy (np. zdjęcia)?

[PHP] Jak wypisać zawartość katalogu posortowaną według daty modyfikacji pliku?

[PHP][Wyr. regularne] Jak pobrać zawartość strony umieszczoną między elementami HTML, np. tytuł lub wnętrze tekstów pogrubionych?

[HTML/CSS] Jak umieścić na stronie własny kursor myszy zamiast domyślnej strzałki?

[PHP] Jak zmienić kodowanie polskich znaków w tekscie na standard Unicode (UTF-8) i odwrotnie: z UTF-8 na ISO-8859-2?

[PHP] Jak określić indeks tablicy, który nie zacznie się od zera?

[HTML/CSS] Jak wykonać kropkowaną kreskę oddzielającą w pionie lub poziomie?

[MySQL][PHP] Jak sprawdzić czy w bazie danych istnieje aktualnie dodawana treść?

[HTML/CSS] Jak ustalić odstęp między elementami strony w pionie?

[MySQL][PHP] Jak w wylosować wyraz i propozycje tłumaczenia (jedna poprawna i kilka błędnych)?

[JavaScript] Jak po wybraniu nazwy serwisu z listy select/option otworzyć nowe okienko z jego stronę WWW?

[Flash] Jak stworzyć oczy, które zwrócone są stale w stronę kursora?

[JavaScript] Jak stworzyć system menu zmieniany po najechaniu na odnośnik?

[JavaScript] Jak automatycznie tworzyć klikalne menu nawigacyjne serwisu w postaci: "tu jesteś: www.adres.pl > dzial > strona.html"?

[JavaScript] Jak odczytać nazwę formularza, w którym kliknięto guzik?

[MySQL] Jak policzyć procentową ilość rekordów odpowiadających na zapytanie SELECT?

[Procmail] Jak automatycznie rozdzielać pocztę przychodzącą z różnych list dyskusyjnych?

[Flash] Jak wykonać guzik start/stop dla określonego filmu w animacji?

[Wyr. regularne] Jak dopasować godzinę i minutę w formacie GG:MM?

[Wyszukiwarki] Czy rozszerzenie strony wpływa na pozycję w wyszukiwarkach?

[PERL] Jak uzyskać wczorajszą datę w formacie RRRR-MM-DD?

[JavaScript] Jak zaszyfrować dane algorytmem MD4?

[PHP] Jak wysłać ze strony WWW e-mail z dowolnym załącznikiem?

[HTML/CSS] Jak wykonać tabelkę z kropkowaną ramką?

[PHP] Jak policzyć największy wspólny dzielnik (NWD)?

[JavaScript] Jak otworzyć nowe okienko dokładnie na środku ekranu?

[HTML/CSS] Jak wyrównać w kolumnach tekst i pola formularza stosując tylko style CSS?

[PHP] Jak dołączyć do strony zawartość wszystkich plików tekstowych, znajdujących się w wybranym katalogu?

[Apache] Jak zabezpieczyć się przed odczytem plików txt (lub innych) na serwerze?

[PHP] Jak automatycznie poprawnie odmienić słowo "głosy" w zależności od faktycznej liczby głosów, np. 1 głos.

[PHP] Jak w tekście znaleźć paragrafy i umieścić je w tablicy?

[Apache] Jak z określonych numerów IP uzyskać dostęp do strony na hasło bez logowania?

[JavaScript] Jak pobrać z pliku i wypisać na stronie nagłówki RSS (technika AJAX)?

[PHP] Jak w tekście zamienić co drugą literę na dużą?

[JavaScript] Jak wykonać test wyboru, gdzie pod każdym pytaniem będzie guzik do sprawdzenia czy wybrana została dobra odpowiedź?

[HTML/CSS] Jak podzielić stronę na dwie ramki i w jednej umieścić menu nawigacyjne, a w drugiej właściwą treść?

[Apache] Jak na końcu adresu URL zawsze wymusić dodanie ukośnika (slash)?

[JavaScript] Jak wykonać cyklicznie zmieniane tło (slideshow) strony WWW?

[JavaScript] Jak po wybraniu wartości liczbowej z pola select/option pomnożyć przez nią liczbę z pola tekstowego i wypisać wynik w innym polu?

[HTML/CSS] Jak umieścić tekst centralnie lub po lewej albo prawej stronie?

[Linux][Bezpieczeństwo] Jak bezpiecznie połączyć się ze zdalnym Linuksem z systemu Windows?

[MySQL][PHP] Jak zakładać, przeglądać i kasować bazy danych?

[PHP] Jak wypisać wszystkie kombinacje ciągu bez powtórzeń?

[JavaScript] Jak wysłać formularz po wciśnięciu entera w polu textarea?

[Linux] Jak sprawdzić adres IP komputera, na którym pracujesz?

[HTML/CSS] Jak tworzyć własne definicje stylów CSS?

[Java] Jak zmienić nazwę pliku?

[PHP] Jak policzyć wszystkie wartości w tablicy wielowymiarowej przechodząc przez całą tablicę rekurencyjnie?

[PHP] Jak zapisać dane z tablicy do pliku CSV?

[PHP][Wyr. regularne] Jak dopasować numer IP?

[PHP] Jak wygenerować dowolną ilość, unikatowych haseł?

[JavaScript] Jak klikając na odnośnik z literą, przesłać literę razem z resztą formularza?

[PHP] Jak zapisać do pliku adresy serwisów i wyszukiwarek, z których użytkownicy przechodzą do Ciebie klikając na linki umieszczone na nich?

[JavaScript] Jak wstawić do pola tekstowego nazwę guzika, który został wciśnięty?

[Wyr. regularne] Jak dopasować liczbę rzymską?

[MySQL] Jak zsumować pola typu TIME?

[Flash] Jak wykonać symbol głośnika, który włączy lub wyłączy muzykę?

[PHP] Jak poprawnie usunąć slashe (ukośniki) ze zmiennej z formularza?

[Wyr. regularne] Jak dopasować dni miesiąca (od 01 do 31), z początkowym zerem lub bez niego?

[Java][Midlety] Jak wygląda typowy szablon midletu?

[Apache] Jak stworzyć regułę, która na index.php przekieruje wszystkie pliki oprócz .jpg, .gif, .css, .js?

[JavaScript] Jak po kliknięciu w guzik wstawić do pola textarea dowolny tekst?

[JavaScript] Jak zaszyfrować dane algorytmem MD5?

[Flash] Jak stworzyć ruchome działo, które strzela pociskami w górę ekranu?

[Flash][JavaScript] Jak wykryć czy przeglądarka obsługuje Flash?

[JavaScript] Jak formatować tekst, aby po przekroczeniu określonej długości przechodził do nowej linii?

[PHP] Jak odczytać nazwy wszystkich zmiennych dostępnych w skrypcie?

[Photoshop][Grafika] Jak stworzyć własny wzór tła aby np. wykonać kratkę?

[JavaScript] Jak policzyć logarytm o dowolnej podstawie?

[PHP] Jak zsumować elementy tablicy znajdujące się nad przekątną?

[HTML/CSS] Jak wykonać menu ze zmienianą grafiką po najechaniu i dla odnośników odwiedzonych?

[JavaScript] Jak stworzyć napis przewijany w polu tekstowym?

[JavaScript][PHP] Jak wykonać stoper zapisujący wyniki do pliku?

[JavaScript][IE] Jak w Internet Explorerze wyłączyć menu podręczne myszy i wyłączyć kopiowanie zawartości strony?

[PERL] Jak skutecznie wysłać list do wielu adresatów?

[PHP] Jak stworzyć system WWW do edycji plików tekstowych i stron w wybranym katalogu?

[PHP] Jak zamienić cudzysłowy z Worda na zwykłe?

[HTML/CSS] Jak zmniejszyć transfer i wielkość serwisu WWW?

[PHP] Jak usunąć z tekstu dane znajdujące się w nawiasach kwadratowych []?

[PHP] Jak sprawdzić czy numer ewidencyjny PESEL został wpisany poprawnie?

[PHP] Jak pokazać formularz, gdy dane nie zostały przesłane, a dane gdy formularz został wypełniony?

[Flash] Jak skonstruować gwiazdę pięcioramienną?

[JavaScript] Jak zablokować/odblokować obszar TEXTAREA po wybraniu dowolnej opcji przy pomocy guzików RADIO?

[HTML/CSS][IE] Jak wykonać komentarze widoczne dla różnych wersji Internet Explorera?

[SVG] Jak umieścić w grafice style CSS?

[HTML/CSS] Czy nadal używać tabel czy może lepiej przejść na warstwy (Box Model)?

[Apache] Jak sprawdzić status i ustawienia serwera WWW za pomocą przeglądarki?

[PHP] Jak zadeklarować wartość stałą?

[PHP] Jak wyświetlić datę w postaci "nazwa_dnia, dzień, nazwa_miesiąca, rok" dla daty w postaci RRRR-MM-DD?

[PHP] Jak zmienić tło strony w zależności od aktualnej godziny?

[PostgreSQL] Jak wykonać kopię bazy danych do/z pliku tekstowego?

[Inne] Jak formatować poprawnie kod skryptu lub kod strony WWW?

[JavaScript] Jak umieścić przy kursorze myszy poruszającą się razem z kursorem animację lub napis?

[HTML/CSS] Jak dla listy określić dwa różne odstępy dla linii wewnątrz li i między li?

[Apache] Jak zdefiniować subdomeny, np. subdomena.domena.pl?

Kliknij, aby zobaczyć tysiące innych porad >>>